АДАПТАЦІЯ БІЗНЕСУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ: СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ AGILE

Зараз перед малим і середнім бізнесом стоять завдання швидкої адаптації до змін в умовах кризи та конкуренції при високій швидкості копіювання продукту. Керівникам і проєктним менеджерам вже не вдасться тримати підприємство на плаву, дотримуючись старого планування та користуючись традиційною системою управління. Якщо гнучкість - перша вимога для компаній, що бажають не просто вижити, а й заробити в кризових умовах, то в пошуках ідеальної системи управління варто звернутися до методики Agile.

ЩО ТАКЕ AGILE?

Agile - це структурований підхід до управління проєктами та розробки продукту короткими циклами. Він ґрунтується на визнанні нестабільності бізнес-процесів і надає групам, що самоорганізуються, методологію для реагування на зміни, яка може застосовуватися в будь-якій сфері всередині підприємства, включаючи фінанси, продажі, управління персоналом, маркетинг і корпоративну стратегію. Це низка принципів і методів, які фокусуються на гнучкості бізнесу як способі стимулювання його зростання. Методика віддає перевагу:

  • Індивідуальним взаємодіям над строгими процесами й інструментами.

Agile орієнтується на залучення співробітників, їх розвиток як механізму, що сприяє поліпшенню результатів. Система передбачає перехід від традиційної ієрархії до цінності самостійних особистостей і команд.

  • Вдосконаленню товарів і послуг над всеосяжною документацією.

Подальшу ефективність та зростання бізнесу можна отримати, дозволивши командам продовжувати роботу, не витрачаючи час на документацію. Керівник, спрощуючи формальності, несе відповідальність не за повсякденну роботу, але за її виконання, тобто управління, стратегію та мотивацію. При цьому кожен член команди особисто відповідає за виконання своїх повсякденних вимог. Однак часті помилки новачків, які впроваджують Agile, - це повна відсутність або ігнорування наявної документації. Працювати з нею потрібно, важливо контролювати, щоб вона не створювалася заради себе самої.

  • Інтегруванню клієнта в проєкт над установкою на швидке укладення контракту.

Клієнти, вбудовуючись в робочі процеси, поділяють відповідальність, наприклад, за доставку продукту. Бути гнучким значить пристосовуватися до обставин, що змінюються, а ніщо не змінюється частіше, ніж потреби клієнта.

  • Реагуванню на зміни над дотриманням початкового планування.

Завдяки поетапному плануванню і проєктуванню, Agile забезпечує швидку адаптацію при зміні масштабів і обставин бізнесу. При цьому кожне нове повторення циклу ґрунтується на останньому.

СТРУКТУРА ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

Алгоритм управління процесами в Agile відрізняється від традиційних схем управління. Якщо в останніх відбувається поступовий рух від аналізу до виробництва, то в Agile оцінка та коригування виробництва відбувається регулярно, в розрахованих заздалегідь відрізках повторюваних циклів. Така модель схожа з Lean менеджментом і дозволяє мінімізувати ризики та збільшити прибуток в кризових умовах. Це відбувається за рахунок:

  • Пильної уваги до командоутворення.
  • Коротких циклів роботи - при цьому використовується метод Waterfall, в якому завдання передаються послідовно, по етапах.
  • Постійного коригування продукту або послуг, упаковки, маркетингової стратегії, сервісу та системи продажів завдяки системі зворотного зв'язку.

Є кілька способів організувати роботу Agile. Серед них - Scrum і Kanban. При цьому ці два методи часто перетинаються. Якщо Scrum полягає у встановленні відрізків, на які розбивається робота (спринтів, які зазвичай тривають 1-2 тижні), то в Kanban приділяється більше уваги візуалізації списку завдань, а не структуруванню. Також Kanban обмежує кількість процесуальної роботи.

ДОДАТКИ ДЛЯ ГНУЧКОГО УПРАВЛІННЯ

В системі управління Agile для більш ефективного та строгого дотримання гнучкої методології можуть допомогти наступні інструменти:

Agilean допомагає автоматизувати робочий процес і управління проєктами. Додаток створено для малих і середніх підприємств, а також невеликих IT стартапів. Основні функції Agilean: планування, контроль над виконанням проєкту, моніторинг, інструменти для швидкого реагування, автоматизація зустрічей, управління релізами, ретроспективний аналіз і візуалізовані звіти.

Wrike інтегрує електронну пошту з управлінням проєктами. Додаток служить для масштабування результатів і надає керівникам гнучкість для управління декількома проєктами та групами в одному місці. Wrike створює звіти та аналітику в режимі реального часу для постійного аналізу ситуації та містить інструменти для спільної роботи команди.

Kanbanize - це програмне забезпечення для управління проєктами Agile, що забезпечує повну прозорість в робочих процесах як окремих груп, так і всієї організації. Додаток дозволяє краще організувати роботу команд, керувати кількома проєктами одночасно та відстежувати прогрес. Програмне забезпечення підтримує плати Kanban, які дозволяють бізнесу адаптуватися до змін. Користувачі можуть застосовувати тимчасові рамки для більш гнучкого планування своїх ініціатив, розбивати їх на керовані завдання, створювати кілька робочих процесів для міжфункціональних груп і відстежувати загальну роботу. Також за допомогою аналітичного модуля менеджери проєктів і керівники малих підприємств можуть вимірювати різні типи метрик, як-от час виконання, час циклу, пропускна здатність команди тощо.

Зараз зміни відбуваються такими темпами, що здатність бізнесу адаптуватися до них має вирішальне значення. У цьому контексті традиційні моделі управління бізнесом не відповідають потребам сучасної економіки, тому необхідний інший, більш гнучкий підхід. Дізнатися більше про різні управлінські методики та підібрати найбільш відповідну для

Related Terms

Не пропустити найцікавіше

x