Безпека у франчайзингу

Катерина Спориш
23/05/2019

Вікторія Антоненко, юрист Franchise Group, нагадала про необхідність збереження прав на бізнес та його компоненти і розповіла «Будуй своє», як власники компаній можуть убезпечити себе від подібних посягань і що саме потрібно оберігати у сфері франчайзингу.

Крадіжка фірмового стилю, правил та стандартів роботи компанії — вірогідний розвиток подій у будь-якому бізнесі, а особливо у сфері франчайзингу. Щоб уникнути подібних ситуацій, підприємці шукають способів збереження прав на бізнес та його складові. Останнім часом клієнти досить часто звертаються до нас із запитанням, як захистити свою бізнес-модель, ідею, бренд від дій недобросовісних партнерів або конкурентів, як унеможливити їх копіювання?

На моє переконання, перед пошуком «панацеї» варто виокремити, що саме слід захищати, а що — захистити неможливо.

Насамперед необхідно врахувати, що правова охорона не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи діяльності, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття. Навіть якщо вони виражені, описані, пояснені або проілюстровані у творі.

Також неможливо захистити загальновідомі правила ведення підприємницької діяльності, які описані у чинному законодавстві. Як-от: порядок реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, порядок нарахування та сплати податків тощо.

В українському законодавстві немає терміну «франчайзинг». Тому за загальним правилом у відносинах франчайзингу або комерційної концесії одна сторона (франчайзер — власник бренду) передає іншій стороні (франчайзі — покупцю франшизи) в користування об’єкти права інтелектуальної власності, свій комерційний досвід та ділову репутацію.

Нижче — перелік найголовнішого у бізнесі, що можна і варто захищати відповідно до законодавства України.

Об'єкти права інтелектуальної власності

Ми чи не щодня стикаємося з ними. Наприклад, до таких належать:

— літературні та художні твори;
— комп'ютерні програми;
— бази даних;
— фонограми, відеограми;
— передачі (програми) організацій мовлення;
— наукові відкриття, винаходи;
— корисні моделі, промислові зразки;
— раціоналізаторські пропозиції;
— сорти рослин, породи тварин;
— комерційні (фірмові) найменування;
— торговельні марки (знаки для товарів і послуг);
— географічні зазначення;
— комерційні таємниці.

На певні об’єкти право виникає з моменту створення. Наприклад, на твори, комп’ютерні програми, бази даних. На деякі — з моменту першого використання (комерційне найменування). Вони не підлягають обов’язковій реєстрації. А ось на інші — з моменту реєстрації та отримання відповідного документу.

Особливим об’єктом права інтелектуальної власності є комерційна таємниця. Це інформація, що є секретною, є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, має комерційну цінність.

Ділова репутація

Поширеним у юридичних колах трактуванням ділової репутації є: сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону.

Відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», неправомірним використанням ділової репутації є:

— неправомірне використання позначень (імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки, рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень) без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання;
— неправомірне використання товару іншого виробника, копіювання зовнішнього вигляду виробу (відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання);
— порівняльна реклама тощо.

Комерційний досвід

Йдеться про методики та підходи для продажів або надання послуг, нівелювання ризиків тощо. Тобто про все те, що допомогло бізнесові досягти успіху — секретні компоненти, які тримаються у таємниці для загалу.

Моя рекомендація по захисту вказаних об’єктів — своєчасно (тобто до початку діяльності або до моменту передачі цієї інформації у користування, наприклад, партнеру) здійснити державну реєстрацію прав на об’єкти права інтелектуальної власності, які використовуються у підприємницькій діяльності, навіть якщо така реєстрація не є обов’язковою.

Для збереження комерційної таємниці від розголошення необхідно вжити наступні заходи:

— Визначити перелік інформації, що становить комерційну таємницю.
— Обмежити доступ до інформації, яка є комерційною таємницею (розробка внутрішньої документації та контроль за її дотриманням).
— Визначити перелік осіб та вести облік людей, які отримують доступ до такої інформації.
— Врегулювати відносини з використання інформації, що становить комерційну таємницю з працівниками. Це можна зробити, склавши трудові договори або договори про нерозголошення комерційної таємниці. А з контрагентами — на підставі відповідних договорів про нерозголошення комерційної таємниці або шляхом включення в текст договору з контрагентом відповідних положень.
— Нанести на матеріальні носії, що містять комерційну таємницю, відповідні позначки — надписи «Комерційна таємниця» із вказівкою власника такої інформації.

Звичайно, перелік цих дій можна доповнювати.

Додатково рекомендую максимально деталізувати у відповідному договорі з контрагентом відносини, права, обов’язки, алгоритми дій у певних ситуаціях, відповідальність сторін та інше. Незайвим буде також отримати консультації у фахівців різних сфер: бухгалтерів, юристів, патентних повірених, маркетологів та інших.

Сподіваюся, мої підказки були слушними та вчасними! Будьте уважними, вивчайте законодавство, розробляйте та вдосконалюйте правову базу бізнесу задля передбачення небезпек та розробки конкретних дій на випадок «якщо».

Related Terms

Не пропустити найцікавіше

x