Перетворюємо основні засоби на активи: що це дає для бізнесу

Сергій Чигир
09/02/2022
Перетворюємо основні засоби на активи

Ведення бізнесу передбачає, що у вас є основні засоби (ОЗ) – устаткування, нерухомість, майно, автомобілі, які й дають змогу заробляти. Для багатьох підприємців облік основних засобів є справжнім головним болем, бо на його адміністрування потрібно багато часу. Але за правильного фінансового керування ОЗ перетворюються на ваші активи, що дає вам додаткову конкурентну перевагу.

Насамперед визначимося із самим поняттям «активи», адже не всі його правильно тлумачать.

Як майно стає активом

Об’єкти, що занесені вами на баланс підприємства як ОЗ, стають активами, які ви можете використовувати у фінансовій діяльності.

От як формулює цей термін Словник фінансово-правових термінів:

«Активи (лат. activus – дійсний) – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. 

У фінансовому праві активи розглядаються як сукупність майна, інтелектуальної власності, грошових ресурсів, що належить підприємству, установі, організації, у які вкладено засоби власників та інших осіб».

Якщо говорити простою мовою, то наші активи – це те, що ми кладемо у кишеню, а пасиви – те, що ми звідти виймаємо. Активами є майно, яке дає прибуток за нашої участі чи без, отже, це наше основне джерело фінансів.

Активи, крім основного використання для заробітку, можна продати, здати в оренду, закласти у статутний капітал іншого підприємства, що також даватиме вам зиск.

За стандартами міжнародної фінансової звітності (МСФЗ), основні засоби мають конкретний термін – Property, Plant and Equipment (абревіатура – PP & E, PPE). Дослівно це перекладається як «майнова  власність, машини та обладнання».

Раніше ОЗ називалося «основні фонди», та зараз це словосполучення застаріло й більше не використовується в документах.

До раптового списання чи зменшення ОЗ із насторогою ставляться податківці, банки й контрагенти. Чим швидше тануть ваші ОЗ, тим швидше скорочуються активи, відповідно, підприємство у фінансовому плані втрачає стійкість.

Способи монетизації активів

Способи монетизації активів

У звіті про рух грошових коштів придбання ОЗ відбивається у складі інвестиційної діяльності компанії.

Якщо у вас недостатньо основних засобів для інвестицій, можна взяти кредит на їхнє збільшення. Такі кредити є спеціальним інструментом фінансування. 

Під заставу наявних ОЗ можна:

  • придбати транспорт;
  • оновити парк сільськогосподарської техніки;
  • купити обладнання, комерційну нерухомість, земельну ділянку для комерційних цілей.

Фінустанови більш охоче йдуть назустріч, якщо у вас саме така мета кредиту, й умови з такими позиками є достатньо вигідними. 

Підприємці також отримують податкові пільги за поповнення ОЗ. Згідно з роз’ясненням Державної фіскальної служби, ФОП, що зареєстрована платником ПДВ, може включати до податкового кредиту суми ПДВ, нараховані (сплачені) у зв’язку з придбанням основних засобів, за умови їхнього взяття на облік як основних засобів відповідно до вимог ст. 177 Податкового кодексу України, якщо такі основні засоби підлягають амортизації.

Де брати ОЗ? Ми можемо їх виробляти самі або купувати за гроші. Отримувати, вносячи ОЗ як акціонери, або одержувати в обмін. А можемо і на безоплатній основі.

Як оформити й оцінити ОЗ

Як оформити й оцінити ОЗ

Щоб занести ОЗ на баланс підприємства, у компанії треба створити спеціальну комісію.

«Сюди можуть входити бухгалтери й представники керівництва підприємства. Вони мають підтвердити введення ОЗ в експлуатацію, це будуть спеціальні акти. Далі підписуємо протокол. Під час експлуатації ОЗ зношуються й підлягають списанню. Тому під час ліквідації ми маємо скласти акт списання ОЗ – основний документ, який це підтвердить. Поки об’єкти будуть у нас на балансі, треба вести інвентарну картку ОЗ, де робиться облік їхніх основних показників», – пояснює бухгалтер і фахівець у сфері обліку й аудиту Вероніка Ванновська.

Процес зарахування об’єктів має відбуватися за первісною вартістю – вартістю закупівлі чи виготовлення необоротних активів.

Коли підприємство запрацює, його ОЗ оцінюються вже за справедливою вартістю. Це сума, за якою можна продати актив на певну дату за ринковою вартістю.

За словами експертки, максимально нарощуючи власні ОЗ, ви перетворюєте їх на активи, на підставі яких, власне, й оцінюється ваш капітал. 

За справедливою вартістю ОЗ схвалюється рішення про надання вам кредиту, а також оцінюється ваш бізнес перед продажем.

Чим краще оцінені активи, тим більше коштує підприємство, і тим дешевші для вас банківські позики. 

Related Terms

Не пропустити найцікавіше

x