Ризик-менеджмент і оцінка ризиків. На сторожі захисту вашого бізнесу

Оцінка ризиків підприємства - важлива складова будь-якої бізнес-стратегії. Підприємцю, особливо початківцю, важливо не тільки розпланувати, як будуть працювати ті чи інші процеси в компанії, а й припустити з якими проблемами, ризиками може зіткнутися бізнес. Тоді на допомогу приходить ризик-менеджмент. Сьогодні Віра Лях, головний бухгалтер ТОВ "ЦСК "Україна", розповідає, що таке ризик-менеджмент і як він працює на практиці, а також як визначити ризики, які можуть негативно вплинути на ваш бізнес.

Для чого потрібен ризик-менеджмент

На будь-якому підприємстві виникають великі та дрібні проблеми. Хороший підприємець повинен не тільки вміти розв'язати проблемну ситуацію, а й передбачити її появу.

Прикладами таких ситуацій можуть бути різке падіння попиту на продукцію, різке збільшення вартості ресурсів, вихід із ладу обладнання, відсутність працівника через хворобу, аварії, пожежа, хвороби тощо. Ризик-менеджмент - це інструмент, який дозволяє передбачати подібні негативні явища і засновувати своє передбачення на фактах.

Ключова мета ризик-менеджменту - оцінити і класифікувати ризики підприємства, розробити і впровадити способи їх мінімізації. Ризик-менеджмент - це спосіб уникнути втрати грошей, майна, а також механізм для прийняття правильних управлінських рішень, які будуть покращувати фінансові показники підприємства, збільшувати його репутаційний капітал.

Аналіз ризиків

Ризик-менеджмент безпосередньо пов'язаний з аналітикою, яка допомагає визначити аналіз ризиків. Аналіз ризиків - це процедури виявлення факторів ризиків і оцінки їх значимості, включаючи оцінку ризиків і методи зниження ризиків або  пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

Аналіз ризиків можна поділити на два види, що взаємно доповнюють один одного: якісний і кількісний. Якісний аналіз має на меті визначити (ідентифікувати) чинники, області та види ризиків.

Наприклад, фінансовий стан підприємства можна оцінювати у розрізі наступних складових:

 1. Ліквідність активів (проводиться аналіз активів, виявляються понаднормативні запаси матеріалів, сировини або готової продукції).
 2. Рентабельність (порівнюється зі середньогалузевою).
 3. Рівень дебіторської заборгованості (як варіант, період обороту понад 180 днів – високий ризик, 30-60 днів  - середній ризик, менше 30 днів  - низький ризик).
 4. Використання кредитних коштів (якщо підприємство не може здійснювати поточну діяльність без використання кредитних коштів – рівень ризику високий, якщо кредитні кошти необхідні для розвитку та розширення бізнесу – рівень ризику середній, якщо підприємство лише інколи використовує короткострокові  позикові кошти – рівень ризику низький).

Підсумкові результати якісного аналізу ризику, у свою чергу, служать вихідною інформацією для проведення кількісного аналізу. Кількісний аналіз ризиків повинен дати можливість чисельно визначити розміри окремих ризиків і ризику підприємства в цілому. Тобто у вас є можливість передбачити, які суми і за яких умов ви можете втратити. Відповідно, розробити план щодо запобігання або мінімізації таких збитків.

Найпоширеніші ризики

Тільки 10-15% підприємств виживають після закінчення 2-річного періоду з моменту виходу на ринок. Ключовими ризиками і помилками молодого бізнесу є переоцінка попиту і недооцінка величини стартових витрат, неправильна бізнес-модель, прорахунки у маркетинговій стратегії.

Як знизити ризик?

Одним із найпоширеніших напрямів зниження  ризику є уникнення ризику. Основна сутність цього напряму полягає в простому ухиленні від прийняття  рішень, обтяжених надмірним ризиком, у відмові співпрацювати з ненадійними контрагентами, постачальниками. Дотримання політики ухилення від ризику є доцільним, якщо:

 • ризики є значними та небезпечними;
 • рівень ризику набагато вищий за рівень можливої дохідності господарської операції;
 • втрати від прояву ризику надвисокі, й підприємство не в змозі їх відшкодувати.

Стратегічне планування, прогнозування зовнішньої економічної ситуації, прогнозування поведінки можливих партнерів та дій конкурентів, зміни в секторах та сегментах ринку, прогнозування в межах регіону та всієї країни дозволяють знизити рівень ризику розвитку підприємства.

Використання моніторингу соціально-економічного та правового середовища – метод, що дає можливість отримати дані для визначення основних тенденцій у взаємовідносинах суб'єктів, що господарюють, виробити заходи для компенсації втрат від зміни правил ведення господарської діяльності, скоригувати тактичні та стратегічні рішення. Але застосування цього методу є можливим тільки за наявності комп'ютерних систем, нормативно-довідкової інформації; підключення до мереж комерційної інформації; проведення власних прогнозно-аналітичних досліджень.

Податкові ризики

Як головний бухгалтер Віра Лях приділяє особливу увагу податковим ризикам, вважаючи, що саме вони становлять велику частку ризиків у підприємницькій діяльності.

Ефективне управління податковими ризиками це і вибір оптимальної форми ведення бізнесу, і системи оподаткування, попередня оцінка податкових наслідків кожного управлінського рішення і оформлення господарської операції.

За словами Віри, найбільш важливі напрями роботи з управління та мінімізації податкових ризиків можна розділити на три основні групи:

 1. Робота всередині компанії:
 • автоматизація бізнес-процесів і впровадження електронного документообігу, що допоможе нівелювати помилки, пов'язані з людським фактором;
 • підвищення кваліфікації співробітників, і в першу чергу це стосується бухгалтерської служби;
 • податковий консалтинг.

      2. Взаємодія з контрольними органами.  Неоднозначне трактування податкового законодавства і виникнення розбіжностей між платником податків і податковим органом можуть стати для підприємства значним збільшенням податкового  навантаження у вигляді донарахування йому податків і зборів, штрафів, пені.

      3. Ретельний аналіз договорів та первинної документації з контрагентами. Адже умови договору і оформлення первинної документації безпосередньо впливають на податкові наслідки, а також на вибір найбільш відповідної стратегії мінімізації встановленого ризику.

Страховий ринок

Інструменти страхового ринку Віра Лях виділяє як ефективні способи мінімізації ризиків, що виникають у ході операційної діяльності підприємств. На думку Віри, дані інструменти не варто недооцінювати, оскільки вони дійсно допомагають мінімізувати ризики, що виникають у рамках діяльності підприємства. Страхування майна, страхування життя персоналу, страхування кредитів - усе це ефективні інструменти мінімізації ризиків і фінансових втрат. «Зрозуміло, що вибір страхової компанії - це теж ризик, враховуючи наявність на страховому ринку недобросовісних гравців, але нехтувати страховими інструментами не варто», - зазначає Віра.

Професія ризик-менеджера

Ризик-менеджер - це одна з провідних позицій у стратегічному управлінні компанією. Хороший фахівець у цій сфері повинен володіти досить великим обсягом знань у таких напрямах: юриспруденція, економічна теорія, математичний аналіз, статистичний аналіз, інформаційні системи, комп'ютерні технології, специфіка діяльності підприємства, в якому доведеться працювати.

«У переліку спеціальностей українських ВНЗ навряд чи можна знайти таку професію, як ризик-менеджер, швидше за все цьому навчають у школах МВА», - зазначає Віра. У зв'язку з відносно недавньою появою професії «ризик-менеджер» великого буму на ринку праці не спостерігається. З усім тим, попит на хороших фахівців у цій сфері є завжди. Причому з кожним роком він тільки зростає. Особливо потрібні такі фахівці в компаніях, що планують стати привабливими для іноземних інвесторів. Сьогодні це в основному великі банки, лізингові компанії та інші підприємства фінансової сфери.

Майбутнє напряму аналізу ризиків

Визначаючи перспективи розвитку аналізів ризиків, Віра Лях зазначає, що, ймовірно, все більше на аналіз ризиків впливатимуть інформаційно-обчислювальні технології та штучний інтелект. Напевно будуть уніфікуватися методики аналізу ризиків, і мінімізується роль людини в процесі ідентифікації ризиків.

Related Terms

Не пропустити найцікавіше

x